Rettelser til Den Danske Klosterrute: Sydfyn – med Langeland, Tåsinge, Thurø og Ærø

Rettelser til 1. udgave (2015)

Side 99, 2. spalte: Det rette navn for den omtalte fugleedderkop er tapetséredderkoppen.

Side 114, 1. spalte: Ved udgravninger i 1972 blev der ikke fundet rester af en borg (Swineburgh) under Vor Frue Kirke.

Side 232, rutekort 21: Punkt 74, Munkebrønden, er ikke markeret på kortet, men rutebeskrivelsen på side 116, spalte 1, skulle dog være tilstrækkelig til, at man kan finde stedet.

Ændring nov. 2020

Fra side 208,2. spalte, til side 209, 1. spalte: Noten i parentes under ”Bøn efter vandringen” udskiftes med følgende tekst: (Fra svensk. Af Olov Hartman (1906-1982)? Oversat og bearbejdet af Thorkild Schousboe Laursen (1945-). Senere tilpasset til pilgrimsvandring af Jens Kristian Krarup).

Print Friendly, PDF & Email