Foreningen Den Danske Klosterrute

Foreningen Den Danske Klosterrute formål er at arbejde for Den Danske Klosterrutes beståen og videreførelse, samt at fremme rutens brug.

Foreningen arrangerer bl.a. pilgrimsvandringer på udvalgte strækninger af Klosterruten.

Medlemmer modtager nyhedsbrev og særskilt invitation til ture og andre arrangementer.

Enhver interesseret kan blive medlem. Kontingent: 100 kr. pr. år.

Medlemsskab kan også tegnes af organisationer, f.eks. foreninger og menighedsråd.

Medlemsskab opnås ved at indbetale kontingentet på foreningens konto i:

Sparekassen Danmark af 1871, Nytorv afd. (reg. nr. 9070, kontonr. 0001288792) (Husk navn og formål).

Send: navn, adresse og E-mailadresse til kassereren. (HER)

Foreningens præsentationsfolder tryk HER

Foreningens Vedtægter tryk HER

 

Foreningens Bestyrelse:

Formand: Erling Bjerrum-Petersen, Kirkevej 3, Abild, 6270 Tønder, tlf. 7472 2850 – EBP@Klosterruten.dk

Sekretær: Hans Henrik Munch, Bøndermosevej 19, 2750 Ballerup tlf. 25414103 hahemu27@gmail.com 

Kasserer: Søren Hansen, Over Isen Vej 16, Isenvad, 7430 Ikast, tlf. 2029 7158 sorenh@email.dk  

Næstformand: Peter Møller Jensen, Horsebakken 61 B, 2400 København NV , tlf. 3828 5557 – PMJ@Klosterruten.dk

Arne Rasmussen, Karlslunde Mosevej 42, 2490 Karlslunde tlf 5136 4656ARNE-BO@webspeed.dk

Webmaster EBP@klosterruten.dk

Print Friendly, PDF & Email