Peregrinus

Peregrinus 2009

I sommeren 2009 afholdt Den Danske Klosterrutes Støtteforening sit hidtil største arrangement under fællestitlen ”Peregrinus 2009”. Peregrinus er et gammelt latinsk ord for pilgrim.

Arrangementet begyndte med organiserede pilgrimsvandringer på 4-7 dage fra domkirkerne i Ribe, Haderslev og Slesvig (Sydslesvig, Tyskland) til Løgumkloster. Løgumkloster er en lille by i det sydvestligste hjørne af Danmark. Den velbevarede klosterkirke med klosterfløj er et af Danmarks fornemste monumenter fra middelalderen. Som et led i Kristeligt Dagblads læserrejsetilbud sluttede flere sig til på det sidste stykke vej for at prøve at være ”pilgrim for en dag”. Vandringerne ankom fredag 31. juli til klosterkirken.

Peregrinus 2009 fortsatte med ”Pilgrimstræf” på Løgumkloster Højskole fredag-søndag. Her var der bl.a. foredrag af kultursociolog Elisabeth Knox-Seith og dr. theol. Anna Marie Aagaard. Dertil kom bl.a. workshops og besøg på Museet Holmens udstilling om pilgrimsvejen til Santiago de Compostela, og filmen Den Store Stilhed om livet i et fransk kloster blev vist i byens biograf.

Klosterkirken dannede en fornem ramme omkring gudstjenester, morgen- og aftenbønner og ”natkirke”. Træffet blev indledt med en ny vandringsmesse med tekst af salmedigteren Holger Lissner og musik af afdøde komponist Peter Møller, der selv har været organist i Løgumkloster. Stævnet sluttede med gudstjeneste ved biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. I forvejen havde hun selv forestået en udsendelsesgudstjeneste om fredagen i Ribe Domkirke for den pilgrimsvandregruppe, der udgik herfra. Den tyske menighed i Løgumkloster deltog også i afslutningsgudstjenesten, og en af præsterne fra den tyske kirke i Nordslesvig medvirkede sammen med biskoppen.

Deltagerne i Peregrinus 2009 blev ledsaget af det transportable klokkespil fra Den Skandinaviske Klokkenistskole i Løgumkloster. Der var klokkespilskoncert ved starten af vandringerne i Ribe og Slesvig og i forbindelse med stævnets afslutning.

Efter gudstjenesten søndag eftermiddag sluttede Peregrinus 2009 med en ganske kort pilgrimsvandring – i regnvejr – fra kirken ud til ”Pilgrimsfontænen” på kirkegården. Her havde formanden for Støtteforeningen, Erling Bjerrum-Petersen, det sidste ord, inden alle stemte i med den gamle irske bortsendelsessalme ”Må din vej gå dig i møde”.

Vandringsmesse – Vejen til Emmaus:

Vandringsmesse tekstdel Tekstdel

Nodetillæg til Vandringsmesse Nodetillæg

Anne Marie Aagaards foredrag: “Pilgrimsfærd – vejen og målet” (se dokument)

Billedserie

Peregrinus 2014

Foreningen Den Danske Klosterrute har i samarbejde med Birgittaforeningen og Mariager Kirke afholdt “Peregrinus 2014″

Det foregik i dagene 8.-10. august 2014 i Mariager. Omdrejningspunktet var ”Birgitta af Vadstena” med gudstjeneste, foredrag og workshops.

Inden dagene arrangeredes pilgrimsvandringer til Mariager.

Program for Peregrinus 2014 i Mariager – Se program

Foredragene fra Peregrinus 2014 kan læses her

Som optakt blev der arrangeret en tur til Vadstena i dagene 22.-25. maj 2014. Fotoserie fra rejsen her

Folder om Peregrinus 2014 i Mariager

Print Friendly, PDF & Email