Jubilæumsvandring 2017

Jubilæumsvandringen begynder 2. påskedag 2017, den 17. april i Helsingør og slutter den 24. september i Frederikshavn.

Klik på dette link og se hvor der er planlagte vandringer. opdateret den 11/4 (vandringer på Fyn og i det sydlige Jylland kommer snart)

Nogle dage ligger mere information under datoerne.
I løbet af de næste uger vil der komme mange flere vandringer på + starttidspunkter og steder for dagene + leders telefon eller Email så man kan tilmelde sig.
Nogle dage er der tilmelding og andre dage kan man bare møde op

Nyhedsbrev fra juni 2016 om Jubilæumsvandring.

Planlagte orienteringsmøder på Klosterruten

Tirsdag d.4. april kl. 19-21 afholdes der møde i Sognehuset ved Fredens Kirke, Glarmestervej 8, 5700 Svendborg. Alle interesserede er velkomne
Kontaktperson på Fyn: Dora Nielsen, Åbakkevej 42, Korup, 5210 Odense NV.  Mobil 6069 1384.  E-mail: dora-nielsen@live           Se indbydelse

Orienteringsmøde i Tersløse sognegård på Sjælland den 7/4. Kontaktperson er Jens Jørgen 5240 4787. Man kan bare møde op

 

Torsdag den 20. april kl. 19 i Helligåndsklosteret, Klosterjordet 5, 9000 Aalborg (kirkefløjen)

Onsdag den 26. april kl. 19 i Vrå Sognegård, Sdr. Vråvej 11 B, 9760 Vrå