Guideseriens forfattere

Jens KristiKlosterrute bog 3 Jens Kristianan Krarup

Personen bag Den Danske Klosterrutes idé og udformning. Han har forfattet de første seks bind i guidebogserien ”Den Danske Klosterrute” til og med 2012.
Tidligere højskoleforstander og rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut. Cand. mag. i tysk og kristendomskundskab. Præst.
Publikationsvirksomhed med emnerne teologi, pædagogik, kunst og kultur. Lutheroversættelser.
I 2008 modtog han Kristeligt Dagblads pris for sit arbejde med pilgrimsvandring.
Jens Kristian Krarup, Sølstedgårdvej 11, 6240 Løgumkloster, e-mail: JKK@klosterruten.dk,
jens.kristian.krarup@mail.tele.dkwww.jens-kristian-krarup.dk.

 

 

Gunnar 1-001

Gunnar Kasper Hansen

Forfatter til guidebogseriens bind 7 fra 2015: ”Den Danske Klosterrute: Sydfyn – med Langeland, Tåsinge, Thurø og Ærø”.
Tidligere folkeskolelærer, præst ved Ågård Frimenighed, præst ved De danske Kirker i Bruxelles og Luxembourg og forstander for Løgumkloster Refugium. Cand. pæd. i kristendomskundskab/religion.