Rettelser til Den Danske Klosterrute fra Aalborg til Frederikshavn

Ændring nov. 2020
Side 210,2. spalte: Noten i parentes under ”Bøn efter vandringen” udskiftes med følgen-
de tekst: (Fra svensk. Af Olov Hartman (1906-1982)? Oversat og bearbejdet af Thorkild Schousboe Laursen (1945-). Senere tilpasset til pilgrimsvandring af Jens Kristian Krarup).

Print Friendly, PDF & Email